مرکز آموزشی درمانی شهید مطهری

ارومیه
برای جستجو عبارت موردنظر خود را وارد کنید

 

 

  

 

 

 

بخش PICU واقع در طبقه همکف  ساختمان بستری اطفال (سفید) که دارای 11 عدد تخت فعال میباشد ، در این بخش بیماران کلیوی ، سرویس های داخلی و جراحی اطفال در صورت نیاز به مانیتورینگ و داشتن مشکل تنقسی و یا بدحال بودن در این بخش بستری میگردند.
شماره تلفن مستقیم بخش PICU :

044-31977261

 

تنظیمات قالب