مرکز آموزشی درمانی شهید مطهری

ارومیه
برای جستجو عبارت موردنظر خود را وارد کنید

 

نخستین بیمارستان شهرستان ارومیه بنام بیمارستان شیر و خورشید سابق با 25 تخت فعال و یک درمانگاه در سال 1307 افتتاح و مورد بهره برداری قرار گرفته است. اینک بعد ازگذشت چندین سال تغییر و تکامل یافته و بصورت مرکز آموزشی درمانی شهید مطهری با 400 تخت مصوب و به مساحت 15815 متر مربع و زیربنای 1340 متر مربع به عنوان بخشهای اطفال به فعالیت درمانی و آموزشی خود ادامه می دهند.

مشخصات مرکز :
 نام : مرکز آموزشی درمانی شهید مطهری

 نوع مالکیت : دولتی

 سال تاسیس : 1307

تخت فعال :266

درجه : یک 

تخت ثابت : 400

آدرس : استان آذربایجان غربی ، ارومیه ، خیابان کاشانی

تلفن تماس : 32237080   کد شهر ارومیه 044تنظیمات قالب