مرکز آموزشی درمانی شهید مطهری

ارومیه
برای جستجو عبارت موردنظر خود را وارد کنید

آدرس : ارومیه ، خیابان آیت الله کاشانی ،تلفن 32237077 کد 044 کدپستی 57147

 

آدرس پست الکترونیک: motahari-h-urm@umsu.ac.ir

تنظیمات قالب