مرکز آموزشی درمانی شهید مطهری

ارومیه
برای جستجو عبارت موردنظر خود را وارد کنید

 

 

بخش NICU دو واقع در طبقه دوم ساختمان بستری اطفال (سفید) که دارای 37 عدد تخت فعال  در صورت نیاز به تخت بیشتر دارای تخت های اکسترا میباشد که نوزدان کلیه سرویس ها در صورت بدحال بودن در این بخش تحت مراقبت میباشند.
شماره تلفن مستقیم بخشNICU: 
044-31977269

 

 

تنظیمات قالب