مرکز آموزشی درمانی شهید مطهری

ارومیه
برای جستجو عبارت موردنظر خود را وارد کنید

معاون فرهنگی مرکز آموزشی درمانی شهید مطهری تودیع و معارفه گردید

روز دوشنبه ۲۱ اسفندماه سالجاری دکتر قائمی ریاست مرکز با حضور اعضای شورای فرهنگی ،طی حکم ابلاغی دکتر جواد جعفری را بعنوان معاون فرهنگی مرکز معرفی
 واز زحمات دکتر علیرضا عبدی طی زمان تصدی با اهدا لوح تقدیر قدر دانی نمودند.


 
کلمات کلیدی
{author_name}
تصویر نویسنده :

مدیر سایت
عکاس

مدیر سایت

تنظیمات قالب