مرکز آموزشی درمانی شهید مطهری

ارومیه
برای جستجو عبارت موردنظر خود را وارد کنید

برگزاری کارگاه آموزشی تحت عنوان مرور نظام مند و متاآنالیز درمرکز تحقیقات چاقی مادر و کودک با همکاری مرکز توسعه تحقیقات بالینی

کارگاه آموزشی تحت عنوان  "مرور نظام مند و متاآنالیز" در مرکز تحقیقات چاقی مادر و کودک  با همکاری مرکز توسعه تحقیقات بالینی بیمارستان شهید مطهری با تدریس جناب آقای دکترامیر حسین فغفوری در  روزهای  شنبه، یکشنبه  مورخه 22، 23،29و 30 اردیبهشت ماه با امتیاز دانش افزایی برای اساتید از ساعت 09:30 الی 11:30در سالن کنفرانس بیمارستان شهید مطهری برگزار گردید.

کلمات کلیدی
{author_name}
تصویر نویسنده :

تنظیمات قالب