مرکز آموزشی درمانی شهید مطهری

ارومیه
برای جستجو عبارت موردنظر خود را وارد کنید

 

 

نام و نام خانوادگی: آقای دکتر مهران نوروزی

مدرک تحصیلی : فوق تخصص خون اطفال

مرتبه علمی: استادیار،عضو هیأت علمی گروه کودکان

آدرس محل کار 1: بیمارستان شهید مطهری

آدرس محل کار 2: خیابان عمار کلینیک تدبیر

تلفن تماس: 984432237078  +

ایمیل: Mehr_norozi@yahoo.com

تنظیمات قالب