مرکز آموزشی درمانی شهید مطهری

ارومیه
برای جستجو عبارت موردنظر خود را وارد کنید

 

 

نام و نام خانوادگی : دکتر محمد ولیزاده

مدرک تحصیلی : فوق تخصص نفرولوژی اطفال

مرتبه علمی: استادیار،عضو هیأت علمی گروه کودکان

آدرس محل کار 1: بیمارستان شهید مطهری

آدرس محل کار 2: خیابان عمار کلینیک تدبیر

تلفن تماس:  +984432237078  

 ایمیل: Mohammad_k_v@yahoo.com

تنظیمات قالب