مرکز آموزشی درمانی شهید مطهری

ارومیه
برای جستجو عبارت موردنظر خود را وارد کنید

 

 

نام و نام خانوادگی : دکترکامران دهقان

مدرک تحصیلی : فوق تخصص نوزادان

مرتبه علمی: دانشیار،عضو هیأت علمی گروه کودکان

آدرس محل کار 1: بیمارستان شهید مطهری

آدرس محل کار 2: خیابان شهید امینی پنج راه ساختمان پزشکان کسری

تلفن تماس: +984432237078  

ایمیل: dehghan.k@umsu.ac.ir

تنظیمات قالب