مرکز آموزشی درمانی شهید مطهری

ارومیه
برای جستجو عبارت موردنظر خود را وارد کنید

نام و نام خانوادگی :  آقای معراج جلیلی

سمت :  مدیر مرکز آموزشی درمانی شهید مطهری

مدرک تحصیلی : فوق لیسانس مدیریت اجرائی

تلفن : 31977103-044

آدرس محل کار : ارومیه خیابان آیت الله کاشانی مرکز آموزشی درمانی شهید مطهری

پست الکترونیکی : m.jalili46@gmail.com

 

 

تنظیمات قالب