مرکز آموزشی درمانی شهید مطهری

ارومیه
برای جستجو عبارت موردنظر خود را وارد کنید

برگزاری همایش آموزش پزشکی و جشنواره شهید مطهری مورخ 12 و 13 اردیبهشت 1403 در محل دانشگاه علوم پزشکی ایران

برگزاری همایش آموزش پزشکی و جشنواره شهید مطهری مورخ 12 و 13 اردیبهشت 1403 در محل دانشگاه علوم پزشکی ایران

 

 

 

 

کلمات کلیدی
{author_name}
تصویر نویسنده :

تنظیمات قالب