مرکز آموزشی درمانی شهید مطهری

ارومیه
برای جستجو عبارت موردنظر خود را وارد کنید
دانشجوی گرامی: یکی از مهمترین راههای بهبود کیفیت آموزش، ارزشیابی می باشد و شرکت شما به عنوان یک منبع اطلاعاتی مهم نقش اساسی در ارز یابی صحیح آموزش دارد، پاسخهای صادقانه و دقیق شما نشانه احترام به حقوق دانشجویان و اساتید دانشگاه است.
تنظیمات قالب