مرکز آموزشی درمانی شهید مطهری

ارومیه
برای جستجو عبارت موردنظر خود را وارد کنید

قدر دانی ریاست وگروه مدیریتی از زحمات کارکنان مرکز بمناسبت هفته سلامت

قدر دانی ریاست وگروه مدیریتی از زحمات کارکنان مرکز بمناسبت هفته سلامت که بعنوان حامیان سلامت در ارتقاء سلامت جامعه وکودکان‌فعالیت می نمایند.

کلمات کلیدی
{author_name}
تصویر نویسنده :

مریم مهران
عکاس

مریم مهران

تنظیمات قالب