مرکز آموزشی درمانی شهید مطهری

ارومیه
برای جستجو عبارت موردنظر خود را وارد کنید

برگزاری کارگاه پروپوزال نویسی و آموزش سامانه پژوهشیار در مرکز آموزشی درمانی شهید مطهری

مرکز توسعه تحقیقات بالینی مرکز آموزشی درمانی شهید مطهری با همکاری مرکز تحقیقات چاقی مادر و کودک برگزار میکند.

  کارگاه پروپوزال نویسی و آموزش سامانه پژوهشیار در  مرکز آموزشی درمانی شهید مطهری 

کلمات کلیدی
{author_name}
تصویر نویسنده :

تنظیمات قالب