سایت دانشگاه   صفحه اول     امروز: سه شنبه ٠٧ آذر ١٤٠٢

اخبار بیمارستان

 

 

                                                                 


معرفي مترون مركز آموزشي درماني شهيد مطهري اروميه


نام و نام خانوادگي

سركار خانم حوریه رحیمی

شماره تماس مستقيم

31977156  044