سایت دانشگاه   صفحه اول     امروز: سه شنبه ٠٧ آذر ١٤٠٢

اخبار بیمارستان

 

 

 

دریافت فایل ها :

   دانلود : هیدروسفالی.pdf           حجم فایل 89 KB
   دانلود : هپاتیتC.pdf           حجم فایل 90 KB
   دانلود : هپاتیتB.pdf           حجم فایل 107 KB
   دانلود : هپاتیت A.pdf           حجم فایل 92 KB
   دانلود : وقفه تنفسی.pdf           حجم فایل 75 KB
   دانلود : وارد شدن هوا به قفسه سینه (پنوموتوراکس).pdf           حجم فایل 85 KB
   دانلود : نوزاد نارس.pdf           حجم فایل 81 KB
   دانلود : نارسایی حاد کلیه.pdf           حجم فایل 94 KB
   دانلود : مننژیت.pdf           حجم فایل 80 KB
   دانلود : مسمومیت با اپیوم در اطفال.pdf           حجم فایل 80 KB
   دانلود : مراقبت ویژه نوزادان (NICU).pdf           حجم فایل 38112 KB
   دانلود : گیلن باره.pdf           حجم فایل 93 KB
   دانلود : فتق کشاله ران.pdf           حجم فایل 88 KB
   دانلود : استئوسارکوما.pdf           حجم فایل 85 KB
   دانلود : اختلال زجر تنفسی نوزادان.pdf           حجم فایل 80 KB