سایت دانشگاه   صفحه اول     امروز: جمعه ١٧ آذر ١٤٠٢

اخبار بیمارستان

 

 

 

 

دریافت فایل ها:

   دانلود : همراهان پمفلت آموزشی کرونا.pdf.pdf           حجم فایل 79 KB
   دانلود : نیدل استیک.doc           حجم فایل 1244 KB
   دانلود : کنترل استرس شغلی.docx           حجم فایل 79 KB
   دانلود : پمفلت مشکلات عضلانی اسکلتی1.doc           حجم فایل 64 KB
   دانلود : پمفلت مشکلات پیشگیری عظلانی اسکلتی2.doc           حجم فایل 4034 KB
   دانلود : پمفلت فشار خون و پنج گنج - .doc           حجم فایل 60 KB
   دانلود : پمفلت سلامت شغلی.docx           حجم فایل 4034 KB
   دانلود : پمفلت حمل بار.pdf           حجم فایل 393 KB
   دانلود : پمفلت توصیه های خوراکی دیابتیها.doc           حجم فایل 221 KB
   دانلود : پمفلت پنج مواد غذایی ایمن - .doc           حجم فایل 69 KB
   دانلود : پمفلت آموزشي كرونا عموم مردم .pdf.pdf           حجم فایل 221 KB
   دانلود : پمفلت ارگونومی اداری.docx           حجم فایل 1029 KB
   دانلود : پمفلت توصیه های ورزشی برای بیماران دیابتیdoc.doc           حجم فایل 198 KB
   دانلود : بیماریهای شغلی و اصول.docx           حجم فایل 223 KB
   دانلود : بروشور برای پرستاری.pdf           حجم فایل 198 KB
   دانلود : بروشور ایمنی تاسیسات.pdf           حجم فایل 268 KB
   دانلود : ایمنی و مخاطرات شغلی در کاکنان اتاق عمل.pdf           حجم فایل 404 KB
   دانلود : ایمنی و سلامت شغلی کادرداروخانه.docx           حجم فایل 2088 KB
   دانلود : اقدام ده گانه پیشگیری از سرطان.pdf           حجم فایل 404 KB
   دانلود : استرس 4.doc           حجم فایل 734 KB