سایت دانشگاه   صفحه اول     امروز: چهارشنبه ١٥ آذر ١٤٠٢

اخبار بیمارستان

 

 

 

 

دریافت فایل ها:

   دانلود : کاهش مصرف قند ،نمک و چربی.pdf           حجم فایل 17069 KB
   دانلود : فعالیت بدنی.pdf           حجم فایل 21409 KB
   دانلود : ضایعات نخاعی.pdf           حجم فایل 17069 KB
   دانلود : سیگار و قلیان.pdf           حجم فایل 14652 KB
   دانلود : سوختگی.pdf           حجم فایل 14784 KB
   دانلود : سلامت دهان و دندان.pdf           حجم فایل 6936 KB
   دانلود : سر درد.pdf           حجم فایل 14784 KB
   دانلود : سالمندی سالم.pdf           حجم فایل 15567 KB
   دانلود : روش نشستن صحیح.pdf           حجم فایل 1356 KB
   دانلود : درد قفسه سینه.pdf           حجم فایل 9780 KB
   دانلود : خودمراقبتی و مردم ) 2(.pdf           حجم فایل 1356 KB
   دانلود : خودمراقبتی و مردم ) 1(.pdf           حجم فایل 2887 KB
   دانلود : خود مراقبتی در خانواده (1.pdf           حجم فایل 10779 KB
   دانلود : توانمندسازی افراد.pdf           حجم فایل 1484 KB
   دانلود : پیشگیری از سقوط در سالمندی.pdf           حجم فایل 10779 KB
   دانلود : پیشگیری از بیماریهای اسکلتی - عضلانی.pdf           حجم فایل 14965 KB
   دانلود : بسته آموزشي و اطلاعاتي.pdf           حجم فایل 2887 KB
   دانلود : اصول ده گانه در پیشگیری از سرطان.pdf           حجم فایل 404 KB
   دانلود : selfcare1235.pdf           حجم فایل 2887 KB
   دانلود : selfcare245.pdf           حجم فایل 1356 KB
   دانلود : selfcare3.pdf           حجم فایل 1484 KB
   دانلود : selfcar8.pdf           حجم فایل 1213 KB
   دانلود : Self_Care_4.pdf           حجم فایل 1484 KB
   دانلود : self_care_002.pdf           حجم فایل 529 KB
   دانلود : Self_Care_01[1].pdf           حجم فایل 1213 KB
   دانلود : Cancer_Logo_1.pdf           حجم فایل 404 KB
   دانلود : «خودمراقبتی.pdf           حجم فایل 1213 KB
   دانلود : «برنامه ریزی فردی.pdf           حجم فایل 529 KB