سایت دانشگاه   صفحه اول     امروز: سه شنبه ٠٧ آذر ١٤٠٢

اخبار بیمارستان

 

 

 

دریافت فایل ها :

   دانلود : آئین نامه رفتار و پوشش حرفه ای.pdf           حجم فایل 865 KB
   دانلود : کتابچه آموزشی دوره توجیهی بدو ورود فراگیران.pdf           حجم فایل 5341 KB
   دانلود : آیین نامه داخلی تشویقی اعضای هیات علمی.pdf           حجم فایل 247 KB
   دانلود : فرم نیاز سنجی آموزشی اعضاء هیأت علمی .pdf           حجم فایل 287 KB
   دانلود : پرسشنامه رضایت هیات علمی از امکانات رفاهی.pdf           حجم فایل 220 KB
   دانلود : فرم نظرسنجی از دانشجویان.pdf           حجم فایل 536 KB
   دانلود : آيين نامه شرح وظايف اكسترن.pdf           حجم فایل 536 KB
   دانلود : فرم های پایان نامه.pdf           حجم فایل 1375 KB
   دانلود : فلوچارت آزمون سازی.pdf           حجم فایل 42 KB
   دانلود : فلوچارت ارزیابی طرح دوره EDO.pdf           حجم فایل 152 KB
   دانلود : فرم طرح دوره پزشکی عمومی.docx           حجم فایل 42 KB
   دانلود : فرم طرح درس.docx           حجم فایل 38 KB