سایت دانشگاه   صفحه اول     امروز: سه شنبه ٠٧ آذر ١٤٠٢

اخبار بیمارستان

 

 

 


 راهنمای استفاده از دستگاه های بخش NICU
دستگاه الکتروکاردیوگراف
دستگاه Ncpap
انکوباتور کمپانی فانم
انکوباتور دراگر
YP – 90A انكوباتور مدل