سایت دانشگاه   صفحه اول     امروز: سه شنبه ٠٧ آذر ١٤٠٢

اخبار بیمارستان

 

 

 

 

دریافت فایل :

   دانلود : مباحث دوره ی اکسترنی 1402.pdf           حجم فایل 222 KB
   دانلود : flochart_khata.zip           حجم فایل 70 KB
   دانلود : كتابچه دستورالعمل فرآيند بيمارستاني ويژه آموزش.pdf           حجم فایل 5 KB
   دانلود : كتابچه آموزشي دوره توجيهي بدو ورود فراگيران.pdf           حجم فایل 344 KB
   دانلود : فرم گزارش وقايع ناخواسته-1.doc           حجم فایل 344 KB
   دانلود : فرم گزارش خطا-1.doc           حجم فایل 66 KB
   دانلود : سنجه هاي اعتباربخشي آموزش 1400.pdf           حجم فایل 1151 KB
   دانلود : راهنماي مستندسازي فرم هاي پرونده پزشكي.pdf           حجم فایل 689 KB