سایت دانشگاه   صفحه اول     امروز: پنج شنبه ١٦ آذر ١٤٠٢

اخبار بیمارستان

 

 

 

فایل های آموزش به بیماران :

   دانلود : خونریزی بعد از زایمان.pdf           حجم فایل 86 KB
   دانلود : زردی نوزاد.pdf           حجم فایل 89 KB
   دانلود : حاملگی مولار.pdf           حجم فایل 86 KB
   دانلود : مننژیت.pdf           حجم فایل 80 KB
   دانلود : هیدروسفالی.pdf           حجم فایل 90 KB
   دانلود : هپاتیتB.pdf           حجم فایل 107 KB
   دانلود : هپاتیتC.pdf           حجم فایل 90 KB
   دانلود : فشارخون بالا.pdf           حجم فایل 90 KB
   دانلود : شیر مادر.pdf           حجم فایل 93 KB
   دانلود : سوختگی ها.pdf           حجم فایل 83 KB
   دانلود : سنگ ادراری.pdf           حجم فایل 93 KB
   دانلود : سقط.pdf           حجم فایل 92 KB
   دانلود : سزارین.pdf           حجم فایل 96 KB
   دانلود : سرطان.pdf           حجم فایل 81 KB
   دانلود : زایمان طبیعی.pdf           حجم فایل 96 KB
   دانلود : روش تزریق انسولین.pdf           حجم فایل 90 KB
   دانلود : دیابت بارداری.pdf           حجم فایل 84 KB
   دانلود : خونریزی بعد از زایمان.pdf           حجم فایل 84 KB
   دانلود : حاملگی خارج از رحم.pdf           حجم فایل 84 KB
   دانلود : تهوع و استفراغ حاملگی.pdf           حجم فایل 97 KB
   دانلود : تهدید به سقط.pdf           حجم فایل 97 KB
   دانلود : توصیه های بعد از شیمی درمانی.pdf           حجم فایل 77 KB
   دانلود : توده روده.pdf           حجم فایل 97 KB
   دانلود : توده خوش خیم رحم.pdf           حجم فایل 88 KB
   دانلود : توده پستان.pdf           حجم فایل 81 KB
   دانلود : تشنج و صرع.pdf           حجم فایل 97 KB
   دانلود : تب مالت (بروسلوز).pdf           حجم فایل 81 KB
   دانلود : پنومونی اطفال.pdf           حجم فایل 97 KB
   دانلود : پایین افتادن بیضه.pdf           حجم فایل 90 KB
   دانلود : بستن لوله های رحمی.pdf           حجم فایل 87 KB
   دانلود : بزرگ شدن پستان در مردان.pdf           حجم فایل 90 KB
   دانلود : بریدگی ها ( زخم باز).pdf           حجم فایل 94 KB
   دانلود : برونشیت مزمن.pdf           حجم فایل 80 KB
   دانلود : برنامه تغذیه ای مرتبط با پرتودرمانی.pdf           حجم فایل 84 KB
   دانلود : آنمی آپلاستیک.pdf           حجم فایل 80 KB
   دانلود : آموزش های بلافاصله بعد از زایمان.pdf           حجم فایل 90 KB
   دانلود : آمبولی ریه.pdf           حجم فایل 90 KB
   دانلود : آسیب جداره روده نوزاد.pdf           حجم فایل 84 KB
   دانلود : آسم.pdf           حجم فایل 90 KB
   دانلود : آسفیکسی.pdf           حجم فایل 75 KB
   دانلود : آزمایش مایع نخاعی.pdf           حجم فایل 102 KB
   دانلود : آبله مرغان.pdf           حجم فایل 82 KB