سایت دانشگاه   صفحه اول     امروز: دوشنبه ٢٧ خرداد ١٣٩٨

اخبار بیمارستان

نام و نام خانوادگی :

فرید قاضی زاده

آخرین مدرک تحصیلی :

فوق تخصص خون اطفال

گروه آموزشی :

اطفال

مرتبه علمی :

استادیار

عضو هیات علمی :

بله

آدرس محل کار 1 :

ارومیه خیابان کاشانی بیمارستان شهید مطهری بخش خون تلفن 32226969

آدرس محل کار 2 :


پست الکترونیکی :

gazizadef.@yahoo.com