سایت دانشگاه   صفحه اول     امروز: چهارشنبه ٣٠ مرداد ١٣٩٨

اخبار بیمارستان

دریافت فایل مربوط به راهنمای بیماران . فرمت فایل PDF میباشد.

   دانلود : راهنمای_بیماران.pdf           حجم فایل 562 KB