سایت دانشگاه   صفحه اول     امروز: پنج شنبه ٠٥ ارديبهشت ١٣٩٨

اخبار بیمارستان

                              

 

بخش خون اطفال واقع در طبقه دوم ساختمان بستری اطفال (سفید) که دارای 14 عدد تخت فعال میباشد در این بخش بیماران داراری مشکلات خون ، سرطان و ... بستری میباشند.

شماره تلفن مستقیم بخش خون : 31977232   -044