سایت دانشگاه   صفحه اول     امروز: چهارشنبه ٢٨ آذر ١٣٩٧

اخبار بیمارستان

بخش High risk  واقع در طبقه دوم ساختمان کوثر دارای 8 تخت فعال میباشد .

در این بخش بیماران باردار که دارای مشکلاتی مانند دیابت – فشارخون بالا – قلبی – کلیوی – کاهش مایع – دوقلوئی و ... در این بخش تحت مراقبت میباشند.

شماره تلفن مستقیم بخش  High risk  :  31977189   -044