سایت دانشگاه   صفحه اول     امروز: پنج شنبه ٠٦ آذر ١٣٩٩

اخبار بیمارستان

برنامه درمانگاه فوق تخصصی کودکان و اطفال . فایل به صورتPDF

برنامه درمانگاه فوق تخصصی اطفال ثابت میباشد.

   دانلود : 8آبان.docx           حجم فایل 19 KB
   دانلود : 7مهر.docx           حجم فایل 19 KB
   دانلود : 6شهريور.docx           حجم فایل 19 KB
   دانلود : اطفال برج4.docx           حجم فایل 19 KB
   دانلود : خرداد99.docx           حجم فایل 19 KB
   دانلود : اردیبهشت 99.docx           حجم فایل 19 KB
   دانلود : فروردین 99.docx           حجم فایل 19 KB
   دانلود : برنامه رنگي درمانگاه فوق تخصصي.docx           حجم فایل 19 KB