سایت دانشگاه   صفحه اول     امروز: سه شنبه ٠١ مرداد ١٣٩٨

اخبار بیمارستان

برنامه درمانگاه فوق تخصصی کودکان و اطفال . فایل به صورتPDF

برنامه درمانگاه فوق تخصصی اطفال ثابت میباشد.

   دانلود : تير متخصص.docx           حجم فایل 19 KB
   دانلود : اطفال خرداد98.docx           حجم فایل 19 KB
   دانلود : متخصص اطفال فروردين98.docx           حجم فایل 19 KB
   دانلود : 12اسفند.docx           حجم فایل 18 KB
   دانلود : 11بهمن.docx           حجم فایل 18 KB
   دانلود : اطفال دي 97.docx           حجم فایل 18 KB
   دانلود : آذر97.docx           حجم فایل 19 KB
   دانلود : 6شهريور.docx           حجم فایل 18 KB
   دانلود : 5مرداد.docx           حجم فایل 18 KB
   دانلود : 4تير.docx           حجم فایل 18 KB
   دانلود : 3خرداد.docx           حجم فایل 18 KB
   دانلود : 2ارديبهشت.docx           حجم فایل 17 KB
   دانلود : 1فروردين.docx           حجم فایل 24 KB
   دانلود : 12اسفند.docx           حجم فایل 23 KB
   دانلود : 11بهمن.docx           حجم فایل 24 KB
   دانلود : فوق تخصصی رنگی.docx           حجم فایل 21 KB
   دانلود : 10دي.docx           حجم فایل 23 KB
   دانلود : 9آذر.docx           حجم فایل 23 KB
   دانلود : 8آبان.docx           حجم فایل 23 KB
   دانلود : مهر.docx           حجم فایل 23 KB
   دانلود : مرداد96.docx           حجم فایل 23 KB
   دانلود : فوق تخصصی.docx           حجم فایل 24 KB
   دانلود : دكتر_حميدرضا_هوشمند.docx           حجم فایل 12 KB
   دانلود : اردیبهشت 96.docx           حجم فایل 23 KB
   دانلود : 12اسفند.docx           حجم فایل 23 KB
   دانلود : شهریور95.docx           حجم فایل 23 KB
   دانلود : اطفال مرداد95.docx           حجم فایل 23 KB
   دانلود : ارديبهشت.docx           حجم فایل 22 KB
   دانلود : بهمن اطفال.docx           حجم فایل 22 KB
   دانلود : اطفال دی 94.docx           حجم فایل 22 KB
   دانلود : اطفال آذر94.doc           حجم فایل 90 KB
   دانلود : آبان پزشكان.docx           حجم فایل 22 KB
   دانلود : اطفال مهر94.docx           حجم فایل 20 KB
   دانلود : متخصص اطفال شهریور94.doc           حجم فایل 78 KB
   دانلود : متخصص اطفال مرداد.docx           حجم فایل 21 KB
   دانلود : درمانگاه متخصص اطفال تیر 94.docx           حجم فایل 21 KB