سایت دانشگاه   صفحه اول     امروز: يکشنبه ١٩ مرداد ١٣٩٩

اخبار بیمارستان

برنامه درمانگاه فوق تخصصی کودکان و اطفال . فایل به صورتPDF

برنامه درمانگاه فوق تخصصی اطفال ثابت میباشد.

   دانلود : اطفال برج4.docx           حجم فایل 19 KB
   دانلود : خرداد99.docx           حجم فایل 19 KB
   دانلود : اردیبهشت 99.docx           حجم فایل 19 KB
   دانلود : فروردین 99.docx           حجم فایل 19 KB
   دانلود : برنامه رنگي درمانگاه فوق تخصصي.docx           حجم فایل 19 KB