سایت دانشگاه   صفحه اول     امروز: جمعه ٢٤ آبان ١٣٩٨

اخبار بیمارستان

برنامه درمانگاه فوق تخصصی کودکان و اطفال . فایل به صورتPDF

برنامه درمانگاه فوق تخصصی اطفال ثابت میباشد.

   دانلود : آبان 98.docx           حجم فایل 19 KB
   دانلود : 7مهر.docx           حجم فایل 19 KB
   دانلود : شهريور 98.docx           حجم فایل 18 KB
   دانلود : 5مرداد (2).docx           حجم فایل 19 KB
   دانلود : تير متخصص.docx           حجم فایل 19 KB
   دانلود : اطفال خرداد98.docx           حجم فایل 19 KB
   دانلود : فوق تخصصی رنگی.docx           حجم فایل 21 KB