سایت دانشگاه   صفحه اول     امروز: دوشنبه ٢٧ خرداد ١٣٩٨

اخبار بیمارستان

دریافت فایل برنامه ها با فرمت PDF میباشد.

   دانلود : روزانه اخرداد98 .docx           حجم فایل 31 KB
   دانلود : روزانه 98 فروردين.docx           حجم فایل 32 KB
   دانلود : روزانه 97 اسفند.docx           حجم فایل 29 KB
   دانلود : روزانه 97 بهمن.docx           حجم فایل 32 KB
   دانلود : روزانه 97 دي.docx           حجم فایل 34 KB
   دانلود : روزانه 97 آذر.docx           حجم فایل 31 KB
   دانلود : روزانه 97 شهريور.docx           حجم فایل 36 KB
   دانلود : روزانه 97 تير.docx           حجم فایل 35 KB
   دانلود : روزانه 97خرداد.docx           حجم فایل 36 KB
   دانلود : روزانه 97ارديبهشت.docx           حجم فایل 36 KB
   دانلود : روزانه فروردين 97.docx           حجم فایل 30 KB
   دانلود : روزانه اسفند 96.docx           حجم فایل 34 KB
   دانلود : روزانه بهمن 96.docx           حجم فایل 35 KB
   دانلود : روزانه دي 96.docx           حجم فایل 35 KB
   دانلود : روزانه_آذر_96.docx           حجم فایل 33 KB
   دانلود : روزانه_آبان_96.docx           حجم فایل 34 KB
   دانلود : روزانه_ارديبهشت_96_-.docx           حجم فایل 32 KB
   دانلود : روزانه_خرداد_96.docx           حجم فایل 33 KB
   دانلود : روزانه شهریور 95.docx           حجم فایل 26 KB
   دانلود : زنان مرداد95.docx           حجم فایل 40 KB
   دانلود : برنامه روزانه اردیبهشت 95.docx           حجم فایل 39 KB
   دانلود : فروردین95.docx           حجم فایل 35 KB
   دانلود : بهمن زنان.docx           حجم فایل 19 KB
   دانلود : زنان دی 94.docx           حجم فایل 39 KB
   دانلود : زنان آذر 94.docx           حجم فایل 36 KB
   دانلود : آبان 94.docx           حجم فایل 35 KB
   دانلود : زنان مهر 9.docx           حجم فایل 38 KB
   دانلود : زنان شهریور94.doc           حجم فایل 124 KB
   دانلود : درمانگاه زنان مرداد94.docx           حجم فایل 38 KB
   دانلود : برنامه درمانگاه زنان تیر94.docx           حجم فایل 38 KB
   دانلود : zanan khordad 94.docx           حجم فایل 23 KB
   دانلود : روزانه زنان آذر93.pdf           حجم فایل 146 KB