سایت دانشگاه   صفحه اول     امروز: چهارشنبه ٣٠ مرداد ١٣٩٨

اخبار بیمارستان

دریافت فایل برنامه ها با فرمت PDF میباشد.

   دانلود : روزانه مرداد 98.docx           حجم فایل 30 KB
   دانلود : روزانه تير 98.docx           حجم فایل 31 KB
   دانلود : روزانه اخرداد98 .docx           حجم فایل 31 KB