سایت دانشگاه   صفحه اول     امروز: شنبه ٠٩ اسفند ١٣٩٩

اخبار بیمارستان

دریافت فایل برنامه ها با فرمت PDF میباشد.

   دانلود : روزانه اسفند جديد 99.docx           حجم فایل 33 KB
   دانلود : زنان بهمن 99.docx           حجم فایل 33 KB
   دانلود : روزانه دي 99.docx           حجم فایل 32 KB
   دانلود : روزانه آذر جديد 99.docx           حجم فایل 32 KB
   دانلود : روزانه آبان 99.docx           حجم فایل 31 KB
   دانلود : روزانه مهر99.docx           حجم فایل 31 KB
   دانلود : زنان شهریور99.docx           حجم فایل 31 KB
   دانلود : روزانه مرداد 99.docx           حجم فایل 30 KB
   دانلود : زنان تیر99.docx           حجم فایل 31 KB
   دانلود : جديدروزانه بهمن ماه.docx           حجم فایل 32 KB
   دانلود : روزانه دي98.docx           حجم فایل 32 KB
   دانلود : مقيمي آذر 98.docx           حجم فایل 20 KB
   دانلود : روزانه آبان 98.docx           حجم فایل 30 KB