سایت دانشگاه   صفحه اول     امروز: چهارشنبه ١٧ آذر ١٤٠٠

اخبار بیمارستان

دریافت فایل ها :

 


 

 

 

 

   دانلود : راهنمای پیشگیری از سقوط بیمار نهای.pdf           حجم فایل 220 KB
   دانلود : 9 راه ایمنی.pdf           حجم فایل 334 KB