سایت دانشگاه   صفحه اول     امروز: چهارشنبه ١٧ آذر ١٤٠٠

اخبار بیمارستان

دريافت فايل :

   دانلود : سیاستهای اصلی بیمارستان بازبینی 99.pdf           حجم فایل 418 KB
   دانلود : سیاستهای کلان بیمارستان بازبینی 98.pdf           حجم فایل 181 KB
   دانلود : برنامه_استراتژيك_تجديد_نظر_98.pdf           حجم فایل 1477 KB