سایت دانشگاه   صفحه اول     امروز: دوشنبه ١٨ اسفند ١٣٩٩

اخبار بیمارستان

بخش اورژانس زنان واقع در طبقه همکف ساختمان کوثر و دارای 5 تخت فعال میباشد.

شماره تماس : 31977215 044