سایت دانشگاه   صفحه اول     امروز: سه شنبه ٠١ مرداد ١٣٩٨

اخبار بیمارستان

 

 

فایل های آموزشی :

   دانلود : بيانيه رسالت.docx           حجم فایل 160 KB
   دانلود : لاگ بوك اينترني.docx           حجم فایل 131 KB
   دانلود : کارآموری.pdf           حجم فایل 6115 KB
   دانلود : رسالت گروه.docx           حجم فایل 12 KB
   دانلود : زنان.pdf           حجم فایل 6115 KB
   دانلود : آيين نامه شرح وظايف اكسترن.docx           حجم فایل 18 KB