سایت دانشگاه   صفحه اول     امروز: شنبه ٠٩ اسفند ١٣٩٩

اخبار بیمارستان

بخش ICU زنان واقع در طبقه همكف ساختمان سفيد واقع شده و بيماراني كه نياز به مراقبت ويژه دارند در اين بخش بستري ميگردند.

 

شماره تماس بخش : 31977383 - 044