سایت دانشگاه   صفحه اول     امروز: يکشنبه ١٩ مرداد ١٣٩٩

اخبار بیمارستان

نام و نام خانوادگی مسئول : امیرسعید نیک بخش

رشته تحصیلی:    رادیولوژی

ایمیل:    Nikisaeed@gmail.com

 

شرح وظایف :

1-    تعیین خط مشی و تقسیم وظایف و نظارت برآن

2-    سرپرستی و هماهنگی فعالیت های مربوطه با همکاری در انجام فعالیت فوق

3-    کنترل و نظارت بر امور انظباطی و طرح تکریم ارباب رجوع

4-    ایجاد هماهنگی لازم بین پرسنل واحد و مسئول فنی بخش

5-    نظارت بر نحوه نگهداری و کاربرد دستگاه ها و همکاری با سازمان ها و مراکز ذیصلاح کنترل پرتوها

6-    بررسی آمار و گزارش اقدامات هفتگی و ماهانه واحد جهت ارائه به سرپرست مربوطه

7-    شرکت در جلسات و کمیته های بیمارستان

 

معرفی واحد :

واحد تصویربرداری شهید مطهری در دو بلوک جداگانه شامل واحد رادیدولوژی اورژانس مستقر در بلوک اورژانس بیمارستان و واحد رادیولوژی مرکزی واقع در بلوک هفت بیمارستانی که خدماتی شامل :

1-    رادیوگرافی جنرال و اختصاصی 2 سی تی اسکن3- ماموگرافی 4- سونوگرافی را ارایه مینماید.

 

برنامه زمانی ارایه خدمات :

بیماران اورژانس و بیماران بستری بصورت 24 ساعته

بیماران سرپایی در شیفت های صبح و عصر در بخش های سی تی اسکن رادیوگرافی سونوگرافی و ماموگرافی سرویس دهی میشوند.

 

روال ارایه خدمات به مراجعین :

کلیه درخواست های تصویربرداری صرفا با ارایه درخواست از طرف پزشکان انجام میشود.

آمادگی های لازم برای انجام پروسه تصویربرداری و نوبت دهی توسط پذیرش این واحد ارایه میشود.

 

پس ار انجام تصویربرداری ریپورت مربوطه توسط متخصص رادیولوژی انجام گرفته و تحویل بیمار میگردد.