سایت دانشگاه   صفحه اول     امروز: شنبه ٠٩ اسفند ١٣٩٩

اخبار بیمارستان

بخش پریناتالوژی واقع در طبقه همکف ساختمان کوثر که عموما بیمارانی که دارای حاملگی پرخطر و یا با ریسک بالا میباشند بستری میگردند و دارای 21 تخت فعال میباشد.

شماره تماس با بخش  : 31977187 044