سایت دانشگاه   صفحه اول     امروز: چهارشنبه ٣٠ مهر ١٣٩٩

اخبار بیمارستان

نام و نام خانوادگی :

 مهدي فارغي

آخرین مدرک تحصیلی :

 جراح و متخصص كليه و مجاري ادراري بزرگسالان - فلوشيپ اورولوژي اطفال

گروه آموزشی :

 جراحي اطفال

مرتبه علمی :

 استاديار

عضو هیات علمی :

 بلي

آدرس محل کار 1 :

  بيمارستان شهيد مطهري

آدرس محل کار 2 :

 خيابان عمار - كلينيك تدبير