سایت دانشگاه   صفحه اول     امروز: چهارشنبه ١٧ آذر ١٤٠٠

اخبار بیمارستان

نام و نام خانوادگی :

 محمد والي بلوچ

آخرین مدرک تحصیلی :

 بورد تخصصي جراحي عمومي - فوق تخصص جراحي و اورولوژي اطفال

گروه آموزشی :

 جراحي كودكان

مرتبه علمی :

 استاديار

عضو هیات علمی :

 بلي

آدرس محل کار 1 :

  بيمارستان شهيد مطهري

آدرس محل کار 2 :