سایت دانشگاه   صفحه اول     امروز: دوشنبه ١٨ اسفند ١٣٩٩

اخبار بیمارستان

نام و نام خانوادگی :

 سيما موسوي

آخرین مدرک تحصیلی :

 جراح و متخصص زنان و زايمان

گروه آموزشی :

 زنان

مرتبه علمی :

 استاديار تمام وقت

عضو هیات علمی :

 بلي

آدرس محل کار 1 :

 بيمارستان شهيد مطهري

ایمیل :

 sima.mosavi65@gmail.com