سایت دانشگاه   صفحه اول     امروز: شنبه ٠٩ اسفند ١٣٩٩

اخبار بیمارستان

نام و نام خانوادگی :

ساناز فدوي

آخرین مدرک تحصیلی :

 جراح و متخصص زنان و زايمان

گروه آموزشی :

 زنان

مرتبه علمی :

 استاديار تمام وقت - عضو هیات علمی

 ایمیل :

  dr_sanaz_fadavi@yahoo.com

آدرس محل کار 1 :

 بيمارستان شهيد مطهري

آدرس محل کار 2 :

 خیابان عمار - درمانگاه تدبیر