سایت دانشگاه   صفحه اول     امروز: چهارشنبه ٠٤ ارديبهشت ١٣٩٨

آیین نامه استفاده از خدمات کتابخانه مطهری

 

1- استفاده كنندگان از  خدمات و منابع موجود ( امانت ، اينترنت ، پرينت )

اعضای هیئت علمی،دستیاران، استعدادهای درخشان

6 جلد کتاب

30 روز امانت

3 بار تمدید

دانشجویان مقطع دکترای عمومی و ارشد

5 جلدکتاب

15 روز امانت

3 بار تمدید

دانشجویان مقطع کارشناسی و کاردانی

3 جلد کتاب

15 روز امانت

3 بار تمدید

کارکنان و مراجعین آزاد

3 جلد کتاب

15 روز امانت

3 بار تمدید

 

 

- روش ارائه خدمات:  فقط  با كارت عضويت كتابخانه مطهري ، كارت دانشجويي يا كارت شناسايي معتبر خدمات ارائه ميگردد.

- به ازاء هر روز دیر کرد مبلغ 500 ریال بعنوان جریمه اخذ میگردد. در صورت تکرار  عضویت فرد شش ماه تعلیق و در صورت تکرار عضویت وی لغو میگردد.

در صورت گم شدن کتب عین همان کتاب تهیه( آخرین ویرایش موجود) و تحویل کتابخانه خواهد شد.

درصورت عدم وجود یا امکان خرید ،(کتب فارسی و یا افست)دو برابر قیمت در بازار و کتب لاتین (اورژینال)دو برابر قیمت کتاب (ارزی) به نرخ ارز آزاد + 40000 ریال دریافت میگردد.

کتابخانه از پذیرش کتب مخدوش، پاره، حاشیه نویسی شده، و خط کشی شده معذور بوده، وضعیت این نوع کتب تابع شرایط کتب گم شده میباشد.