سایت دانشگاه   صفحه اول     امروز: شنبه ٠٥ خرداد ١٣٩٧

اخبار بیمارستان

گزارش عملکرد کتابخانه شهید مطهری در سال 1395

 

1. انجام امور امانت،رزرو،بازگشت و تمدید مواد امانتی (متوسط مراجعه  40 نفردر روز)

2. برگرداندن کتب برگشتی به قفسه و رده موضوعی (روزانه بیش از 40  جلد)

3. راهنمایی دانشجویان و مراجعین در خصوص یافتن محل قرارگیری منابع در مخزن و اطلاع رسانی لازم

4.کنترل وضعیت امانت مراجعین جهت تسویه حساب

5. آماده سازی و فهرستنویسی بیش از 400  جلد کتاب فهرست نویسی نشده سالهای قبل بدلیل نداشتن نرم افزار پارس آذرخش

6. آماده سازی ،ثبت در دفتر و لیبل برای  361 جلد کتاب خریداری شده در سال 1395

7  . آماده سازی و فهرستنویسی361 جلد کتاب خریداری شده در سال 1395

8. اطلاع رسانی در خصوص پایگاههای اطلاعاتی و تازه های کتابخانه

9.هماهنگی و رفع ایرادات نرم افزار تحت وب کتابخانه

10.شرکت در دوره های تخصصی،آموزشی و فنی برابر دوره های مصوب و برنامه ریزی شده سازمانی

11. تهیه لیست کتب وجین شده ،بلااستفاده و تاریخ گذشته و دارای نقایص کلی و هماهنگی و انتقال به دانشگاه در حدود  192 عنوان کتاب

12.انجام امور تسویه حساب دانشجویان و کارکنان

13. کنترل و صحافی کتب آسیب دیده و قابل ترمیم بیش از 60 جلد کتاب

14. پیگیری و انجام مکاتبات لازم در خصوص نیازهای تجهیزاتی ،آموزشی و مصرفی کتابخانه

15.تهیه و نصب راهنمای موضوعی موردی قفسه های کتب برای راهنمایی مراجعین

16. مرتب کردن هفتگی کتب موجود در قفسه ها براساس نظم و ترتیب موضوعی و شماره رده بندی

17. بررسی نقایص و مشکلات سالن مطالعه و رایانه ها و اعلام به مسئولین جهت رفع مشکلات

18. شرکت در نمایشگاه تخصصی کتب پزشکی در تهران و خرید کتب مورد نیاز دانشجویان و اعضای هیات علمی