سایت دانشگاه   صفحه اول     امروز: چهارشنبه ٢٨ آذر ١٣٩٧

اخبار بیمارستان

مسئول کتابخانه

مسئول واحد :

منیژه فتحعلی زاده  لیسانس کتابداری و اطلاع رسانی  ، استخدامی قراردادی سال 83 

ایمیل آکادمیک FATHALIZADEH.M@UMSU.ac.ir