سایت دانشگاه   صفحه اول     امروز: سه شنبه ٠١ مرداد ١٣٩٨

اخبار بیمارستان

فایل های مربوط به واحد تصویربرداری

   دانلود : بالا بردين كيفيت كليشه هاي راديو گرافي بستري.doc           حجم فایل 34 KB
   دانلود : دستورالعمل.doc           حجم فایل 104 KB
   دانلود : خود ارزیابی سنجه ها 2.doc           حجم فایل 47 KB