سایت دانشگاه   صفحه اول     امروز: سه شنبه ٠١ مرداد ١٣٩٨

اخبار بیمارستان

دریافت راهنماها

   دانلود : ranemaye behdashte dast.pdf           حجم فایل 792 KB
   دانلود : rahnemaye nemonegiri.pdf           حجم فایل 1357 KB
   دانلود : rahnemaye imen.pdf           حجم فایل 369 KB
   دانلود : rahnemaye hepatit.zip           حجم فایل 2486 KB
   دانلود : helpe azmayeshgah.zip           حجم فایل 1778 KB
   دانلود : help moraghebate ofonat.pdf           حجم فایل 2347 KB
   دانلود : help bohran.pdf           حجم فایل 622 KB
   دانلود : rahnemaye tazmine sehate daro.pdf           حجم فایل 387 KB
   دانلود : rahnemaye shenasaie sahihe bimaran.pdf           حجم فایل 381 KB
   دانلود : rahnemaye bimarie anfolanza.pdf           حجم فایل 3270 KB
   دانلود : rahnemaye jarahie imen.pdf           حجم فایل 369 KB
   دانلود : rahnemaye etesale kateter.pdf           حجم فایل 195 KB
   دانلود : rahnemaye kontrole ofonat bimarane tanafosi.rar           حجم فایل 1333 KB
   دانلود : rahnemaye behdashte dast dar bimaran.pdf           حجم فایل 792 KB
   دانلود : rahnemaye pishgiri az soghote bimar.pdf           حجم فایل 409 KB
   دانلود : bazdide modiriatie imenie bimar.pdf           حجم فایل 389 KB
   دانلود : ayin name edari karkonane gheyre heaatelmi.pdf           حجم فایل 719 KB