سایت دانشگاه   صفحه اول     امروز: شنبه ٢٨ دی ١٣٩٨

اخبار بیمارستان

دفترچه تلفن بيمارستان

   دانلود : شماره تلفن هاي داخلي بيمارستان شهيد مطهري2.xls           حجم فایل 40 KB