سایت دانشگاه   صفحه اول     امروز: چهارشنبه ٢٨ آذر ١٣٩٧

اخبار بیمارستان

بخش جراحی اطفال واقع در طبقه اول ساختمان جراحی (سبز قدیم) پشت ساختمان دفتر پرستاری ، دارای 18 عدد تخت بستری و 7 عدد تخت سرپائی که از تخت های سرپائی برای بیمارانی که اعمال جراحی سرپائی دارند مورد استفاده قرار میگیرد ، در این بخش اطفالی که آماده انجام عمل جراحی و یا مورد عمل جراحی قرار گرفته اند تحت مراقبت میباشند.
شماره تلفن مستقیم بخش جراحی اطفال :  36331977   -044