سایت دانشگاه   صفحه اول     امروز: جمعه ١٥ آذر ١٣٩٨

اخبار بیمارستان

 

 

نام و نام خانوادگی :

علی وهابی

آخرین مدرک تحصیلی :

متخصص ژنتیک

گروه آموزشی :

ژنتیک

مرتبه علمی :

استادیار

عضو هیات علمی :

بله

آدرس محل کار 1 :

ارومیه خیابان کاشانی بیمارستان شهید مطهری

آدرس محل کار 2 :

ارومیه پردیس نازلو دانشکده پزشکی  ،خیابان کاشانی آزمایشگاه رویان

پست الکترونیکی :

ali.vahhabi@hotmail.com