سایت دانشگاه   صفحه اول     امروز: شنبه ١٢ آذر ١٤٠١

اخبار بیمارستان

نام و نام خانوادگی :

 محمد کرمی یار

آخرین مدرک تحصیلی :

فوق تخصص عفونی اطفال

گروه آموزشی :

اطفال

مرتبه علمی :

دانشیار

عضو هیات علمی :

بله

آدرس محل کار 1 :

ارومیه خیابان کاشانی بیمارستان شهید مطهری بخش اطفال

آدرس محل کار 2 :

خیابان عمار – کلینیک تدبیر

پست الکترونیکی :

karamyyar@yahoo.com