سایت دانشگاه   صفحه اول     امروز: جمعه ١٠ آذر ١٤٠٢

اخبار بیمارستان

 

 

 

دریافت فایل مربوط به راهنمای بیماران . فرمت فایل PDF میباشد.

   دانلود : شماره تلفن واحدها.pdf           حجم فایل 241 KB