سایت دانشگاه   صفحه اول     امروز: شنبه ١٢ آذر ١٤٠١

اخبار بیمارستان

کمیته های مرکز آموزشی درمانی شهید مطهری ارومیه :

   دانلود : آيين نامه و ضوابط خريد تجهيزات پزشكي.pdf           حجم فایل 253 KB
   دانلود : آيين نامه داخلي كميته ها و تيم رهبري و مديريت.pdf           حجم فایل 1238 KB