سایت دانشگاه   صفحه اول     امروز: جمعه ١١ فروردين ١٤٠٢

اخبار بیمارستان

 

 

 

کمیته های مرکز آموزشی درمانی شهید مطهری ارومیه :

   دانلود : كميته تغذيه .pdf           حجم فایل 943 KB
   دانلود : آیین نامه تجهیزات پزشکی.pdf           حجم فایل 253 KB
   دانلود : آیین نامه داخلی کمیته ها.pdf           حجم فایل 943 KB